The Spring

Synopsis

Ingrid works as a gynecologist in a district hospital in Slovakia in the late 1980s. Her marriage is at a standstill, she has an affair with a younger colleague in the hospital, and after work, she sits on the abortion committee where they offer Roma women sterilization after the abortion is approved.
Eighteen-year-old Agáta, who grew up in a children’s home, comes to work as a nurse at the hospital. Ingrid unexpectedly becomes close to her.

Country
Slovakia, Czech Republic, Hungary

Genre
DRAMA

Co-Producers
Punkchart films s.r.o., Proton Cinema Kft., RTVS, Česká televize
With the support of Slovak Audiovisual Fund, Czech Film Fund, National Film Instutute Hungary and Eurimages

Release Date
2023

Screening Formats

Runtime

Trailer & Photogallery

Cast & Crew

Director
Ivan Ostrochovský

Writer
Marek Leščák, Ivan Ostrochovský

Director of Photography
Juraj Chlpík

Editor
Josef Krajbich

CAST
Anna Geislerová, Simona Boledovičová, Vlad Ivanov, Emőke Zsigmond

MUSIC
Csaba Kalotás

Sound Designer
Tobiáš Potočný

O filmu

Od nástupu komunistického režimu v roku 1948 prenasledovala tajná polícia kňazov, ktorí sa nechceli prispôsobiť novým po­ merom. Aby mal štát nad cirkvou kontrolu a mohol ju ovládať, vytvoril združenie Pacem in Terris, organizáciu kňazov kolaborujúcich s komunistickou mocou. Pokiaľ niektorí kňazi vstúpili do Pacem in Terris pre výhody, ktoré táto organizácia ponúkala, iní sa pridali vo viere, že budú ochraňovať aspoň oklieštenú existenciu cirkvi, ktorá bola v neustálom ohrození. V opozícii proti režimu bola tzv. podzemná cirkev, ktorá sa pokúšala o udržanie duchovnej čistoty. Tajne vysväcovala kňazov, pašovala zakázanú literatúru zo zahraničia, slúžila omše v súkromných bytoch. Vo svojej činnosti ostávala nezávislá od štátnych záležitostí a jej členovia boli prenasledovaní a väznení. Príbeh filmu sa odohráva začiatkom osemdesiatych rokov minulé­ ho storočia. Po tridsiatich rokoch vládnutia komunistickej strany je spoločnosť v morálnom rozklade. Nikto si ale ešte neodvažuje ani len predstaviť, že tento režim sa jedného dňa skončí.